έργα υγείας και ιατρικής

Τριανταφυλλιά Δήμου ιατρός
επαγγελματική παρουσίαση ιατρείου

Επαγγελματική ιστοσελίδα ιατρού Τριανταφυλλιά Δήμου εμπλουτισμένη με προσωπική της αρθρογραφία και μετάφραση στα αγγλικά.

Ειδικά σχεδιασμένο μοναδικό εικαστικό και φωτογραφίες σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα της ιατρού.