έργα κοινωφελών οργανισμών

Ένωση Ανέργων Ελλάδος
ειδησεογραφικό portal ενημέρωσης

Η Ένωση Ανέργων Ελλάδος μπήκε δυναμικά στον χώρο του διαδικτύου με τη δημιουργία του νέου portal ειδησεογραφίας.

Έτοιμο Premium εικαστικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στα χρώματα της Ένωσης και με πλήρη δομή για εμπλουτισμό πολλών άρθρων και κατηγοριών.