έργα κοινωφελών οργανισμών

Crisis Watch - διεθνές WWF
portal ενημέρωσης

Δημιουργία νέου portal ενημέρωσης για το διεθνές WWF. 

 Ανάπτυξη του διαχειριστικού μέρους για την επιλογή περισσότερων από μία κατηγοριών αντιστοίχησης των άρθρων.