έργα εταιρειών παροχής υπηρεσιών

APKI associates
εταιρική παρουσίαση υπηρεσιών

Παρουσίαση των υπηρεσιών της APKI associates, εταιρία οικονομικών και επιχειρηματικών συμβούλων με μακρά εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις μεγάλων οργανισμών, βιομηχανικών και εμπορικών εταιριών.

Μοναδικός σχεδιασμός εικαστικού, με retouch στο logo και επιπλέον εφαρμογής εταιρικής ταυτότητας σε κάρτες, επιστολόχαρτα και φακέλους.